Gladen AERO Poly

Mata tłumiąca AERO – POLY : polyester 11mm.
Wymiary arkusza: 500 x 800 x 11mm

Opis

Mata tłumiąca AERO – POLY : polyester 11mm.
Wymiary arkusza: 500 x 800 x 11mm